Edderkoprobot

Edderkoprobot er lidt kompliceret med hensyn til bevægelige dele, i modsætning til andre robotter har den mere end 4 bevægelige understøtninger, det vil sige ben.

Det vigtigste byggemateriale er loddet papirklip. Det giver ingen mening at forklare, hvordan benbevægelsesmekanismen fungerer; du skal nøje se videoklippet og forstå arbejdsprincippet.

Robotten kører en minimotor, der ligner motoren i en mobiltelefon, der skaber vibrationer. Ormgearmekanismen skaber en frem- og tilbagegående bevægelse og bringer hele mekanismen i bevægelse.